Een land wat verscheurd is door oorlog.

Kosovo is een arm land in de Balkan. Het grenst aan Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië. De hoofdstad is Pristina, dat tevens het economisch en cultureel centrum is. Kosovo heeft volgens de volkstelling van 2020 een bevolking van 1.932.774 inwoners. De bevolking bestaat voor ongeveer 92% uit etnische Albanezen, 5,3% uit Serviërs en 2,7% uit andere minderheden. Volgens Servië en veel andere landen is Kosovo onderdeel van Servië onder de naam Autonome Provincie Kosovo en Metohija.

In 1999 is Kosovo verscheurd door een oorlog waarbij bijna een miljoen mensen op de vlucht sloegen en vele duizenden (burger)slachtoffers zijn gevallen. Rond Gjakova, in het zuiden van Kosovo, zijn met name veel mannen vermoord, daarbij vrouwen en (kleine) kinderen achterlatend. In de meeste gevallen waren ook hun huizen en de bron van inkomsten vernietigd. Dit waren de mannen die het land en de economie draaiend hielden. Dit waren de mannen met de kennis voor de toekomst.

Tijdens de oorlog heeft de NATO onder ander ook fabrieken gebombardeerd om er zeker van te zijn dat het Servische leger hierin niet zou kunnen schuilen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het werkeloosheidspercentage in deze regio 70% is en dit verklaart waarom de armoede zo groot is.

Kosovo riep in 2008 de onafhankelijkheid uit en is dus nu een zelfstandig land. Kosovo wordt echter niet door elk land erkent. Stichting Chaïm is actief in Kosovo sinds juli 2000.